Tên thuốc Chỉ định (Tác dụng) Thành phần Số đăng ký
Nhà sản xuất Nhà đăng ký Nhà phân phối

Tìm thấy 3940 loại
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
« · »
10% Fat Emulsion Injection

10% Fat Emulsion Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Nhũ tương tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Guangdong Otsuka Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Đăng ký: Công ty TNHH Otsuka OPV - VIỆT NAM
3BTP

3BTP - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén phân tán
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
A. T Ambroxol

A. T Ambroxol - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Nhà máy sản xuất dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
A. T Lục vị

A. T Lục vị - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Hoàn mềm
Sản xuất: Nhà máy sản xuất dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
A.C Mexcold

A.C Mexcold - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang cứng (đen - vàng)
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
A.C Mexcold

A.C Mexcold - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang cứng (xám-vàng)
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
A.T Alugela

A.T Alugela - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Hỗn dịch thuốc
Sản xuất: Nhà máy sản xuất dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
A.T Amikacin 250

A.T Amikacin 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
A.T Arginin

A.T Arginin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
A.T Arginin 1000

A.T Arginin 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
A.T Arginin 200

A.T Arginin 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
A.T Arginin 400

A.T Arginin 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
A.T Arginin 800

A.T Arginin 800 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Nhà máy sản xuất dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
A.T Ascorbic syrup

A.T Ascorbic syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
A.T Bisoprolol 2.5

A.T Bisoprolol 2.5 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
A.T Bisoprolol 5

A.T Bisoprolol 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Nhà máy sản xuất dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
A.T Calci plus

A.T Calci plus - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Nhà máy sản xuất dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
A.T Calci sac

A.T Calci sac - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Cốm pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
A.T Calmax

A.T Calmax - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
A.T Calmax 500

A.T Calmax 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Trang 1 /197
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn