Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch

Đã cập nhật: 1328 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Ribometa

Ribometa
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Hikma Farmaceutica (Portugal) Lda - BỒ ĐÀO NHA
Số Đăng ký: VN-22086-19
Kunitaxel

Kunitaxel
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Korea United Pharm Inc - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN2-189-13
Gemtabine

Gemtabine
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Korea United Pharm Inc - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN2-188-13
Vincran

Vincran
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Korea United Pharm Inc - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-21534-18
Xeloda

Xeloda
Dạng thuốc: viên nén bao phim
Sản xuất: Productos Roche S.A.de C.V - MÊ HI CÔ
Số Đăng ký: VN1-604-12
Xalvobin 500mg film-coated tablet

Xalvobin 500mg film-coated tablet
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Remedica., Ltd - CH SÍP
Số Đăng ký: VN-20931-18
Acido Zoledronico G.E.S 4mg/5ml

Acido Zoledronico G.E.S 4mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền
Sản xuất: Biomendi, S.A. - TÂY BAN NHA
Số Đăng ký: VN-22117-19
Allipem 100mg

Allipem 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Korea United Pharm Inc - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22156-19
Allipem 500mg

Allipem 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Korea United Pharm Inc - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22157-19
Bicalutamide FCT 150mg

Bicalutamide FCT 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Salutas Pharma GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN3-206-19
Cinnarizin 25 mg

Cinnarizin 25 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33033-19
CKDGemtan injection 200mg

CKDGemtan injection 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22138-19
DBL ™ Irinotecan Injection Concentrate

DBL ™ Irinotecan Injection Concentrate - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22186-19
DBL ™ Irinotecan Injection Concentrate

DBL ™ Irinotecan Injection Concentrate - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Zydus Hospira Oncology Private Limited (Zhopl) - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22187-19
Fludarabine-Belmed

Fludarabine-Belmed - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: The Belmedpreparaty RUE - CH BÊ LA RÚT
Số Đăng ký: VN-22130-19
Fulvestrant "Ebewe"

Fulvestrant "Ebewe" - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Số Đăng ký: VN-22177-19
Halaven

Halaven - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Biogen U.S. Corporation (Sản xuất và đóng gói sơ cấp) - MỸ
Số Đăng ký: VN3-197-19
Hytinon

Hytinon - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Korea United Pharm Inc - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22158-19
Linkotax 25mg

Linkotax 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: S.C.Sindan-Pharma SRL - RU MA NI
Số Đăng ký: VN3-193-19
Moliavex

Moliavex - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Corden Pharma S.P.A - Ý
Số Đăng ký: VN3-208-19
Trang 1 /67
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn