Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch

Đã cập nhật: 1365 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Lykalyzop

Lykalyzop - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Lyka Labs., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22229-19
Prograf 5mg/ml

Prograf 5mg/ml
Dạng thuốc: dung dịch đậm đặc để pha truyền
Sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Số Đăng ký: VN-22282-19
Tarceva

Tarceva
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Roche S.P.A - Ý
Số Đăng ký: VN-17940-14
Tarceva

Tarceva
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Roche S.P.A - Ý
Số Đăng ký: VN2-582-17
TS-One capsule 20

TS-One capsule 20
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Taiho Pharmaceutical Co., Ltd - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN-22392-19
Femara

Femara
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Novartis Pharm Stein A.G - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-18040-14
Casodex

Casodex
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Corden Pharma S.P.A - Ý
Số Đăng ký: VN-18149-14
Ufur capsule

Ufur capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: TTY Biopharm Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-17677-14
Alvoceva

Alvoceva - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Remedica., Ltd - CH SÍP
Số Đăng ký: VN3-227-19
Anthracin

Anthracin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Fresenius Kabi Oncology Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-222-19
Anthracin

Anthracin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Fresenius Kabi Oncology Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-223-19
Assogem

Assogem - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: GP-Pharm, S.A. - TÂY BAN NHA
Số Đăng ký: VN3-230-19
Assogem

Assogem - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: GP-Pharm, S.A. - TÂY BAN NHA
Số Đăng ký: VN3-231-19
Bevacibin 150 mg

Bevacibin 150 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Haupt Pharm - PHÁP
Số Đăng ký: VN3-224-19
Bevacibin 500 mg

Bevacibin 500 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Haupt Pharm - PHÁP
Số Đăng ký: VN3-225-19
Bypro 50 mg

Bypro 50 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Fresenius Kabi Oncology Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-221-19
Caboda tablets 500mg

Caboda tablets 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: ILdong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN3-214-19
CKDBelotaxel 1-vial 20mg

CKDBelotaxel 1-vial 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Sản xuất: Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN3-229-19
Cytarabine - Belmed

Cytarabine - Belmed - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Thuốc tiêm đông khô
Sản xuất: The Belmedpreparaty RUE - CH BÊ LA RÚT
Số Đăng ký: VN-22372-19
Docehope 80mg/2ml

Docehope 80mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Glenmark Generics S.A
Số Đăng ký: VN3-233-19
Trang 1 /69
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn