Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc điều trị đau nửa đầu

Đã cập nhật: 147 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Sobelin

Sobelin
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: T.O. Chemicals (1979)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-4064-07
Siberizin

Siberizin
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-5012-08
Lelocin 5

Lelocin 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Celogen Generics Pvt. Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22379-19
Sarariz Cap.

Sarariz Cap. - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Kyung Dong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22208-19
Reinal-5

Reinal-5
Dạng thuốc: Viên nang cứng (cam-xám)
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30346-18
Lelocin 5

Lelocin 5
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Celogen Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13044-11
Metomol Tablet

Metomol Tablet
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Số Đăng ký: VN-17365-13
Fluthepharm 10

Fluthepharm 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31460-19
Lodegald-Flunarizin

Lodegald-Flunarizin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32305-19
Sibendina

Sibendina - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31693 -19
Virtizin 5

Virtizin 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Navana Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Số Đăng ký: VN-21727-19
Sibetinic Soft

Sibetinic Soft
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29599-18
Sibetinic

Sibetinic
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26046-17
Hagizin

Hagizin
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20554-14
Mezapizin 10

Mezapizin 10
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24224-16
Sobelin

Sobelin
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: T.O. Chemicals (1979)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-17390-13
Darintab

Darintab
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20630-14
Oliveirim

Oliveirim
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21062-14
Flurassel

Flurassel
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21044-14
Mitriptin

Mitriptin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22924-15
Trang 1 /8
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn