Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm

Đã cập nhật: 14202 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
LESAXYS

LESAXYS
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18512-13
Nergamdicin

Nergamdicin
Dạng thuốc: Viên nén dài bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18968-13
Korus Albendazole Tab 400mg

Korus Albendazole Tab 400mg
Dạng thuốc: Viên nén bao phim-400mg
Sản xuất: Hankook Korus Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1335-06
Eurotracon

Eurotracon
Dạng thuốc: Viên nang-100mg
Sản xuất: Navana Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Số Đăng ký: VN-1684-06
Cefdina 125 mg

Cefdina 125 mg
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31670-19
Hapenxin capsules

Hapenxin capsules
Dạng thuốc: Viên nang cứng (hồng-xanh)
Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24610-16
Hapenxin 250 Caps

Hapenxin 250 Caps
Dạng thuốc: Viên nang cứng (hồng - trắng)
Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26599-17
Hapenxin 500 Caplet

Hapenxin 500 Caplet
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28571-17
Haginat 500

Haginat 500
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24608-16
Haginat 250

Haginat 250
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26007-16
Hagimox 500 caplet

Hagimox 500 caplet
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30858-18
ZidocinDHG

ZidocinDHG
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21559-14
Tinidazol 500

Tinidazol 500
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24623-16
Moxilen 500mg

Moxilen 500mg
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Số Đăng ký: VN-17099-13
Eurotracon

Eurotracon
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Navana Pharm., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Số Đăng ký: VN-14590-12
Acriptega

Acriptega
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-241-19
Toraxim

Toraxim
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Delta Pharma Limited - BĂNG LA ĐÉT
Số Đăng ký: VN-19600-16
Keobton

Keobton
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Theragen Etex Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-17974-14
Cymodo-200

Cymodo-200
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31680-19
Cymodo

Cymodo
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31679-19
Trang 1 /711
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn