Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm

Đã cập nhật: 13983 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Cezirnate 500mg

Cezirnate 500mg
Dạng thuốc: Viên bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-12984-10
Jenimax 250mg

Jenimax 250mg
Dạng thuốc: Viên nén hòa tan-200mg/50ml
Sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1848-06
Flazenca 1.500.000/250

Flazenca 1.500.000/250
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22230-15
Vigentin 875mg/125mg

Vigentin 875mg/125mg
Dạng thuốc: Viên nén dài bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-5507-08
Vigentin 875mg/125mg

Vigentin 875mg/125mg
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21898-14
Vigentin 250mg/62,5mg

Vigentin 250mg/62,5mg
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20823-14
Uphacefdi

Uphacefdi
Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20483-14
Podoxime 200

Podoxime 200
Dạng thuốc: TCCS
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23724-15
Uphaxime 200 mg

Uphaxime 200 mg
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22551-15
Spobet

Spobet
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: S.C. Slavia Pharm S.R.L. - RU MA NI
Số Đăng ký: VN-14580-12
Ornisid

Ornisid
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29612-18
Sanuzo

Sanuzo
Dạng thuốc: Viên nang gelatin cứng
Sản xuất: Cure Medicines (I) Pvt Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-15525-12
Skaba Tablet

Skaba Tablet
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Nhà sản xuất: Inist Bio Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22081-19
Dentimex 100

Dentimex 100
Dạng thuốc: Viên nang cứng (xanh đậm-xanh đậm)
Sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29171-18
Ceftibiotic 1000

Ceftibiotic 1000
Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23016-15
Bicebid 100

Bicebid 100
Dạng thuốc: Thuốc bột pha hỗn dịch
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28221-17
Augbidil 625

Augbidil 625
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28220-17
Tenadinir 300

Tenadinir 300
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Maxim Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21830-19
Midactam 250mg/5ml

Midactam 250mg/5ml
Dạng thuốc: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25212-16
Cefodomid 100

Cefodomid 100
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24796-16
Trang 1 /700
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn