Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc hướng tâm thần

Đã cập nhật: 2632 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Zoloman

Zoloman
Dạng thuốc: viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-13476-10
Kernhistine 8mg Tablet

Kernhistine 8mg Tablet
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Kern Pharma S.L - TÂY BAN NHA
Số Đăng ký: VN-20143-16
Seduxen 5 mg

Seduxen 5 mg
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-19162-15
Exelon Patch 5

Exelon Patch 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Miếng dán qua da
Sản xuất: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN3-243-19
Zoloft

Zoloft
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21438-18
Phamzopic 7.5mg

Phamzopic 7.5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-18734-15
Cetampir plus

Cetampir plus
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25770-16
Risperidone MKP 2

Risperidone MKP 2 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23190-15
Seroquel XR

Seroquel XR
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích kéo dài
Sản xuất: AstraZeneca UK., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-4977-10
Reminyl

Reminyl
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Janssen - Cilag SpA. - Ý
Số Đăng ký: VN-18745-15
Abanuro

Abanuro - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33352-19
Agirisdon 2

Agirisdon 2 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33373-19
Ansidex

Ansidex - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch pha truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Baxter Pharmaceuticals India Private Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22296-19
Antivomi

Antivomi - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33521-19
Arcalion 200

Arcalion 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22426-19
Arip tablet 10mg

Arip tablet 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Torrent Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22478-19
Armbalin 150

Armbalin 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33237-19
Aurasert 100

Aurasert 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Aurobindo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22286-19
Braiporin syrup

Braiporin syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Siro uống
Sản xuất: Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22277-19
Bwincetam

Bwincetam - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Thuốc cốm pha dung dịch uống
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33231-19
Trang 1 /132
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn