Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc hướng tâm thần

Đã cập nhật: 2689 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Poziats 5mg

Poziats 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLĐB-683-18
Poziats 10mg

Poziats 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLĐB-682-18
Epalrest 50mg

Epalrest 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLĐB-678-18
PT-Colin

PT-Colin
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất:
Số Đăng ký: VD-19996-13
Aritero 15

Aritero 15 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Hetero Labs Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN2-503-16
Aritero 10

Aritero 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Hetero Labs Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN2-502-16
Neu-Stam 400mg

Neu-Stam 400mg
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-1716-06
Rotundin - SPM

Rotundin - SPM
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21009-14
Nautamine

Nautamine
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19726-13
Strocit 500

Strocit 500
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6812-08
Duckeys

Duckeys
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22558-15
Neuronstad

Neuronstad
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-11971-10
Apratam

Apratam
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: S.C. Arena Group S.A. - RU MA NI
Số Đăng ký: VN-15827-12
Cinnarizin

Cinnarizin
Dạng thuốc: viên nén
Sản xuất: Công ty TNHH US Pharma USA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19236-13
Divaser

Divaser
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28453-17
Pyme Cinazin

Pyme Cinazin
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20040-13
Luvox 100mg

Luvox 100mg
Dạng thuốc: Viên nén bao
Sản xuất: Solvay Pharm - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6806-08
Hasancetam 800

Hasancetam 800
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30098-18
Timmak

Timmak
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27341-17
Zidotex

Zidotex
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26837-17
Trang 1 /135
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn