Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc phụ khoa

Đã cập nhật: 332 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Aphagystin

Aphagystin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt phụ khoa
Sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33223-19
Myogynan SH

Myogynan SH - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33224-19
Nistatin

Nistatin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên đạn đặt âm đạo
Sản xuất: Ltd Farmaprim - MOLDOVA
Số Đăng ký: VN-22384-19
Qualizin

Qualizin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33871-19
Terzymex

Terzymex - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang mềm đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD3-28-19
Wzitamy TM

Wzitamy TM - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33535-19
Zipda

Zipda - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: T.Man Pharma Company Limited - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-22345-19
Invel

Invel
Dạng thuốc: Viên đặt âm đạo
Sản xuất: Bliss GVS Pharma Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21622-18
Polygynax

Polygynax
Dạng thuốc: Viên nang mềm đặt âm đạo
Sản xuất: Catalent France Beinheim S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-21788-19
Fastgynax

Fastgynax
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-10371-10
Susung Porginal

Susung Porginal - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang mềm đặt âm đạo
Sản xuất: SS Pharm. Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22194-19
Euro Texgynal

Euro Texgynal - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32557-19
Clorifort

Clorifort - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Umedical Laboratoire Pvt.,Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21971-19
Clovaszol

Clovaszol - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31677-19
Eu Tekynan

Eu Tekynan - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt phụ khoa
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Phúc Vinh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32554-19
Lady-Gynax

Lady-Gynax - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD3-22-19
Ladyvagi

Ladyvagi - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang mềm đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32596-19
Lyginal

Lyginal - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty Dược thiết bị Y tế Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32114-19
Maldena-Trigy

Maldena-Trigy - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32580-19
Metrima 100

Metrima 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31554-19
Trang 1 /17
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn