Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc phụ khoa

Đã cập nhật: 338 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Mycogynax

Mycogynax
Dạng thuốc: Viên nén đặt
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VNB-0819-03
Gyno-ST

Gyno-ST - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài (vệ sinh phụ nữ)
Sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VS-4912-15
Lacto-Gyno

Lacto-Gyno - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài (vệ sinh phụ nữ)
Sản xuất: Công ty cổ phần dược S.Pharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VS-4913-15
Colposeptine

Colposeptine
Dạng thuốc: Viên nén đặt phụ khoa
Sản xuất: Laboratoires Theramex - MÔ NA CÔ
Số Đăng ký: VN-15953-12
Gyno-pevaryl depot

Gyno-pevaryl depot
Dạng thuốc: Viên trứng đặt âm đạo
Sản xuất: Xian-Janssen Pharmaceutical Ltd. - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-19988-16
Gyno-pevaryl depot

Gyno-pevaryl depot
Dạng thuốc: Viên trứng đặt âm đạo
Sản xuất: Xian-Janssen Pharmaceutical Ltd. - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-11127-10
Neo-Penotran Forte L

Neo-Penotran Forte L
Dạng thuốc: thuốc đạn đặt âm đạo
Sản xuất: Embil Ilac San. Ltd. Sti - THỔ NHĨ KỲ
Số Đăng ký: VN-19706-16
Neo-Penotran

Neo-Penotran
Dạng thuốc: Viên đạn đặt âm đạo
Sản xuất: Embil Ilac San. Ltd. Sti - THỔ NHĨ KỲ
Số Đăng ký: VN-20560-17
Megyna

Megyna
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-2804-07
Polygynax

Polygynax
Dạng thuốc: Viên nang mềm đặt âm đạo
Sản xuất: Catalent France Beinheim S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-21788-19
Neostyl

Neostyl
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần SPM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22298-15
Neopolin

Neopolin
Dạng thuốc: Viên nang mềm đặt âm đạo
Sản xuất: BRN science Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-12896-11
Neo-Tergynan

Neo-Tergynan
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Sophartex - PHÁP
Số Đăng ký: VN-18967-15
Aphagystin

Aphagystin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt phụ khoa
Sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33223-19
Myogynan SH

Myogynan SH - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33224-19
Nistatin

Nistatin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên đạn đặt âm đạo
Sản xuất: Ltd Farmaprim - MOLDOVA
Số Đăng ký: VN-22384-19
Qualizin

Qualizin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33871-19
Terzymex

Terzymex - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang mềm đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD3-28-19
Wzitamy TM

Wzitamy TM - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33535-19
Zipda

Zipda - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
Sản xuất: T.Man Pharma Company Limited - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-22345-19
Trang 1 /17
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn