Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Dầu xoa, cao xoa

Đã cập nhật: 396 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Dầu gió loan

Dầu gió loan
Dạng thuốc: Dầu xoa
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18975-13
Dầu nóng Mặt Trời

Dầu nóng Mặt Trời
Dạng thuốc: Dung dịch dầu
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-0963-06
Dầu gió nâu

Dầu gió nâu - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dầu xoa
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VNB-1089-02
Saliment

Saliment
Dạng thuốc: Kem bôi da
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VNB-4540-05
Bạch hổ hoạt lạc cao

Bạch hổ hoạt lạc cao
Dạng thuốc: Cao xoa
Sản xuất: Công ty TNHH Ðông Nam Dược Bảo Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-5835-08
Tiger Balm Plaster

Tiger Balm Plaster
Dạng thuốc: Miếng dán qua da
Sản xuất: Haw Par Healthcare., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18782-15
Tiger Balm Red

Tiger Balm Red
Dạng thuốc: Thuốc mỡ
Sản xuất: Haw Par Healthcare., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22408-19
Tiger Balm Red

Tiger Balm Red
Dạng thuốc: Dầu xoa
Sản xuất: Haw Par Healthcare., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-3024-07
Tiger Balm White

Tiger Balm White - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Thuốc mỡ
Sản xuất: Haw Par Healthcare., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-22409-19
PQA Dầu Gừng

PQA Dầu Gừng - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dầu xoa
Sản xuất: Công ty CPDP PQA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32299-19
Dầu gió Kim

Dầu gió Kim
Dạng thuốc: Dầu xoa
Sản xuất: Công ty TNHH Interpharma Manufacturing Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VNB-3031-05
Dầu gió kim

Dầu gió kim
Dạng thuốc: Dầu xoa
Sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-11138-10
Dầu nóng Quảng Đà

Dầu nóng Quảng Đà
Dạng thuốc: Dầu xoa bóp
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26677-17
Cao sao vàng

Cao sao vàng
Dạng thuốc: Cao xoa
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20629-14
Dầu gió nâu

Dầu gió nâu
Dạng thuốc: Dung dịch
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VNB-1089-02
Extra deep heat

Extra deep heat
Dạng thuốc: Kem bôi da
Sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26615-17
Cao sao vàng

Cao sao vàng
Dạng thuốc: Cao xoa
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26922-17
Salostad Gel

Salostad Gel
Dạng thuốc: Gel bôi da
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22352-15
Tiger Balm White

Tiger Balm White
Dạng thuốc: Thuốc mỡ
Sản xuất: Haw Par Healthcare., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-15922-12
Dầu khuynh diệp OPC

Dầu khuynh diệp OPC
Dạng thuốc: Dầu xoa
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20453-14
Trang 1 /20
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn