Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn

Đã cập nhật: 1612 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Domfeboston

Domfeboston
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-16859-12
Bostanex

Bostanex
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-16513-12
Itametazin

Itametazin
Dạng thuốc: Viên nén-5mg
Sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia - Ý
Số Đăng ký: VN-3048-07
Bostanex

Bostanex
Dạng thuốc: Si rô
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31606-19
Vaco-Pola 2

Vaco-Pola 2
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Vacopharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28204-17
Anphecon

Anphecon - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32858-19
Usalota 10mg

Usalota 10mg
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22081-15
Telfast BD

Telfast BD
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Sanofi Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27322-17
Telfast HD

Telfast HD
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Sanofi Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28324-17
A.T Mequitazine

A.T Mequitazine - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32792-19
Aryzaltec

Aryzaltec - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: GC-321-19
Bostanex

Bostanex - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32797-19
Cetirizin

Cetirizin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: GC-322-19
Cetirizine

Cetirizine - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Sanofi Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33021-19
Chlorpheniramin

Chlorpheniramin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: GC-323-19
Chlorpheniramin

Chlorpheniramin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén (màu vàng)
Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33125-19
Clorpheniramin

Clorpheniramin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32848-19
Ebastine Normon 10mg Orodispersible Tablets

Ebastine Normon 10mg Orodispersible Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén phân tán trong miệng
Sản xuất: Laboratorios Normon, S.A - TÂY BAN NHA
Số Đăng ký: VN-22104-19
Elarothene

Elarothene - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Actavis Ltd. - Malta
Số Đăng ký: VN-22053-19
Fefasdin 180

Fefasdin 180 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32849-19
Trang 1 /81
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn