Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Khoáng chất và Vitamin

Đã cập nhật: 4148 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Vinphyton 1mg

Vinphyton 1mg
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VVD-16307-12
SAFOLI

SAFOLI
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27832-17
Cobazid 3mg

Cobazid 3mg
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-15889-11
PGiderol

PGiderol
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18420-13
Adofex

Adofex
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty TNHH S.P.M - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VNB-0908-03
Nic-Vita Siro

Nic-Vita Siro
Dạng thuốc: Sirô
Sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-14079-11
Xinc Syrup

Xinc Syrup
Dạng thuốc: Siro
Sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Số Đăng ký: VN-21814-19
Hydrosol Polyvitamine Pharma Developpement

Hydrosol Polyvitamine Pharma Developpement
Dạng thuốc: Dung dịch uống giọt
Sản xuất: Pharma Developpement - PHÁP
Số Đăng ký: VN-18668-15
Nic-Vita

Nic-Vita - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm NIC (NIC Pharma) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-10834-10
Folihem

Folihem
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Remedica., Ltd - CH SÍP
Số Đăng ký: VN-9550-10
Actiflex

Actiflex
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-10638-10
Neovit H5000

Neovit H5000
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm bắp
Sản xuất: Zhejiang Ruixin Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-18710-15
Fudocal

Fudocal
Dạng thuốc: Viên nén dài
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-11117-10
Tarfloz

Tarfloz
Dạng thuốc: Viên nén không bao
Sản xuất: Celogen Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17401-13
PymeFERON B9

PymeFERON B9
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25896-16
Agifivit

Agifivit
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22438-15
Ascorbic 500

Ascorbic 500
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28886-18
Calcium VPC 500

Calcium VPC 500
Dạng thuốc: Viên nén sủi bọt
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26778-17
Vinphyton 10mg

Vinphyton 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28704-18
Sibemag

Sibemag
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31646-19
Trang 1 /208
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn