Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Khoáng chất và Vitamin

Đã cập nhật: 4158 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Ketosteril

Ketosteril
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Beijing Fresenius Kabi - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-4443-07
Plurivites

Plurivites
Dạng thuốc: Viên bao đường
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-1413-06
Terneurine H 5000

Terneurine H 5000 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm truyền
Sản xuất: Bristol Myers Squibb S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7789-03
Natecal D3

Natecal D3
Dạng thuốc: Viên nhai
Sản xuất: Italfarmaco S.A - TÂY BAN NHA
Số Đăng ký: VN-16314-13
Fehezym

Fehezym
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21026-14
Aquadetrim vitamin D3

Aquadetrim vitamin D3
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-21328-18
Zydvita

Zydvita - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén phân tán
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32832-19
Cancidvn

Cancidvn - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịchuống
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32823-19
Philhexamin

Philhexamin
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-2020-06
Homtamin Beauty

Homtamin Beauty
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int’ 1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28273-17
Neovit H5000

Neovit H5000
Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm bắp
Sản xuất: Zhejiang Ruixin Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-18710-15
Ferimond

Ferimond
Dạng thuốc: Si rô
Sản xuất: Cho-A Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-16528-13
Philiver

Philiver
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19217-13
Siro Snapcef

Siro Snapcef
Dạng thuốc: Sirô
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21199-14
Caldihasan

Caldihasan
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty TNHH Ha san - Dermapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20539-14
Tozinax

Tozinax
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Bình Định - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26368-17
Ketovital

Ketovital
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26791-17
Vidpoic 600

Vidpoic 600
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CPDP Gia Nguyễn - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26798-17
Cymiras

Cymiras - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33089-19
Enereffeet - C

Enereffeet - C - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32870-19
Trang 1 /208
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn