Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Đã cập nhật: 466 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Vin-Hepa

Vin-Hepa
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-17045-12
Natri clorid 0,9%

Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty TNHH Sun Garden Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32457-19
Sodium Chloride 9mg/ml

Sodium Chloride 9mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Số Đăng ký: VN-21845-19
Sodium Chloride Injection

Sodium Chloride Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd - Ý
Số Đăng ký: VN-21747-19
Sodium Chloride intravenous infusion BP

Sodium Chloride intravenous infusion BP - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch truyền
Sản xuất: Aculife Healthcare Private Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21657-19
Wida D5

Wida D5 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: PT. Widatra Bhakti - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-21710-19
Calci clorid

Calci clorid
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24898-16
Aminoplasmal B.Braun 10% E

Aminoplasmal B.Braun 10% E - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-18160-14
Mibezisol 2,5

Mibezisol 2,5
Dạng thuốc: Thuốc bột
Sản xuất: Công ty TNHH Ha san - Dermapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26585-17
Mekoamin S 5%

Mekoamin S 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25369-16
Ringer lactate

Ringer lactate - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22591-15
Dịch truyền tĩnh mạch Ringer lactat

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer lactat - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch      
Sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30797-18
Lactated Ringer's

Lactated Ringer
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty CP Otsuka OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25377-16
10% Dextrose in Water Parenteral Solution for Intravenous Infusion

10% Dextrose in Water Parenteral Solution for Intravenous Infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dịch truyền
Sản xuất: Euro-Med Laboratoires - PHI LÍP PIN
Số Đăng ký: VN-5524-08
Tetraspan 6% solution for infusion

Tetraspan 6% solution for infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: B.Braun Medical AG
Số Đăng ký: VN-18497-14
Oresol 245

Oresol 245
Dạng thuốc: Thuốc bột
Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22037-14
FDP Fisiopharma

FDP Fisiopharma - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Fisiopharma SRL - Ý
Số Đăng ký: VN-15192-12
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20%

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30796-18
Natri clorid 0,9% và Glucose 5%

Natri clorid 0,9% và Glucose 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25945-16
Natri clorid 0,9% và Glucose 5%

Natri clorid 0,9% và Glucose 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25945-16
Trang 1 /24
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn