Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Đã cập nhật: 58 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Bitolysis 4,25% Low calci

Bitolysis 4,25% Low calci - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18934-13
Bitolysis 2,5% Low calci

Bitolysis 2,5% Low calci - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18932-13
Bitolysis 2,5%

Bitolysis 2,5% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18930-11
Kydheamo - 3Ac

Kydheamo - 3Ac - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Thùng 1 can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-14252-11
Kydheamo - 1A

Kydheamo - 1A - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Thùng 1 can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-14249-11
Bidihaemo - 2A

Bidihaemo - 2A - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-13760-11
Bidihaemo - 1A

Bidihaemo - 1A - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-13759-11
Peritoneal Dialysis solution

Peritoneal Dialysis solution - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Sản xuất: Shanghai Changzheng Fumin Jinshan Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16450-13
Peritoneal Dialysis solution

Peritoneal Dialysis solution - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Sản xuất: Shanghai Changzheng Fumin Jinshan Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16451-13
Peritoneal Dialysis solution

Peritoneal Dialysis solution - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Sản xuất: Shanghai Changzheng Fumin Jinshan Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16452-13
Bidihaemo- 3A

Bidihaemo- 3A - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-14247-11
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-3A

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-3A - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Can nhựa 10 lít dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-14580-11
Kydheamo - 1Ac

Kydheamo - 1Ac - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Thùng 1 can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-14250-11
Solucid AC 01

Solucid AC 01 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Số Đăng ký: VN-13127-11
Solucid AC 03

Solucid AC 03 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Số Đăng ký: VN-12444-11
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1A

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1A - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân đậm đặc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-4846-08
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1B

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1B - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân đậm đặc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-4847-08
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 4

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 4 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân đậm đặc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-4848-08
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 6

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 6 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân đậm đặc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-4849-08
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 8

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 8 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân đậm đặc
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-4850-08
Trang 1 /3
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn