Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Đã cập nhật: 66 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Bitolysis 1,5%

Bitolysis 1,5%
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18929-13
Bitolysis 2,5%

Bitolysis 2,5%
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18930-11
Bitolysis 4,25% Low calci

Bitolysis 4,25% Low calci - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18934-13
Bitolysis 4,25%

Bitolysis 4,25% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18933-13
Bitolysis 2,5% Low calci

Bitolysis 2,5% Low calci - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18932-13
Bitolysis 1,5% low calci

Bitolysis 1,5% low calci - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18930-13
Kydheamo-2B

Kydheamo-2B
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30651-18
Kydheamo-2A

Kydheamo-2A
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28707-18
Kydheamo-1 B

Kydheamo-1 B
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29307-18
Kydheamo - 1A

Kydheamo - 1A
Dạng thuốc: Thùng 1 can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-14249-11
Kydheamo - 3Ac

Kydheamo - 3Ac - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Thùng 1 can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-14252-11
Bidihaemo - 2A

Bidihaemo - 2A - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-13760-11
Bidihaemo - 1A

Bidihaemo - 1A - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-13759-11
Kydheamo-3A

Kydheamo-3A - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27261-17
Peritoneal Dialysis solution

Peritoneal Dialysis solution - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Sản xuất: Shanghai Changzheng Fumin Jinshan Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16450-13
Peritoneal Dialysis solution

Peritoneal Dialysis solution - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Sản xuất: Shanghai Changzheng Fumin Jinshan Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16451-13
Peritoneal Dialysis solution

Peritoneal Dialysis solution - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân màng bụng
Sản xuất: Shanghai Changzheng Fumin Jinshan Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16452-13
Bidihaemo 1Ac

Bidihaemo 1Ac - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-0223-06
Bidihaemo 2A

Bidihaemo 2A - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VNA-4203-05
Bidihaemo 2B

Bidihaemo 2B - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VNA-3895-05
Trang 1 /4
 
1 - 2 - 3
« · »
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn.
- Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị.
- Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Contact: VBCmedia, Jsc. - No 34, Louis Metropolis, Hanoi - Email: contact@thuocbietduoc.com.vn