Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

Đã cập nhật: 1508 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Maxitrol 5ml

Maxitrol 5ml
Dạng thuốc: Hỗn dịch nhỏ mắt
Sản xuất: S.A Alkon Couvreur N.V
Số Đăng ký: VN-9897-05
Prolaxi

Prolaxi
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt-0.3% Ciprofloxacin
Sản xuất: Atco Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-1174-06
Tearidone eye drops

Tearidone eye drops
Dạng thuốc: Thuốc nhỏ mắt-20mg/ml
Sản xuất: Samchundang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1803-06
Histalyn 2%

Histalyn 2% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Remington Pharmaceutical Industries (Pvt.) Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20082-16
Prolaxi Eye Drops

Prolaxi Eye Drops
Dạng thuốc: Thuốc nhỏ mắt
Sản xuất: Atco Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-13997-11
Bralcib Eye Drops

Bralcib Eye Drops
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Atco Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-15214-12
Azopt

Azopt
Dạng thuốc: Hỗn dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Alcon Research, Ltd. - MỸ
Số Đăng ký: VN-21090-18
Ronotix

Ronotix
Dạng thuốc: Hỗn dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Dongkoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-12485-11
Chlorhexidin 0,2%

Chlorhexidin 0,2% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch súc miệng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32929-19
Eyesmox

Eyesmox - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33000-19
Simbrinza

Simbrinza - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Hỗn dịch nhỏ mắt
Sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Số Đăng ký: VN3-207-19
Vigamox

Vigamox - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Alcon Research, Ltd. - MỸ
Số Đăng ký: VN-22182-19
Dorithricin

Dorithricin
Dạng thuốc: Viên ngậm họng
Sản xuất: Medice Arzneimittel Putter GmbH & Co.KG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20293-17
Taufon

Taufon
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: FPUE "Moscow Endocrine Plant" - NGA
Số Đăng ký: VN-14670-12
Sancoba

Sancoba
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Santen Pharmaceutical Co., Ltd.- Nhà máy Noto - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN-19342-15
Restasis

Restasis
Dạng thuốc: Hỗn dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Allergan Sale, LLC - MỸ
Số Đăng ký: VN-21663-19
Xalatan

Xalatan - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Pfizer Manufacturing Belgium NV - BỈ
Số Đăng ký: VN1-066-08
Pred Forte

Pred Forte
Dạng thuốc: Hỗn dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Số Đăng ký: VN-14893-12
Alopatan

Alopatan - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Cooper S.A. Pharmaceuticals - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-21761-19
Pataday

Pataday
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Alcon Laboratories, Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-13472-11
Trang 1 /76
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn