Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

Đã cập nhật: 1498 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Dorithricin

Dorithricin
Dạng thuốc: Viên ngậm họng
Sản xuất: Medice Arzneimittel Putter GmbH & Co.KG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20293-17
Ronotix

Ronotix
Dạng thuốc: Hoonx dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Dongkoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-12485-11
Taufon

Taufon
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: FPUE "Moscow Endocrine Plant" - NGA
Số Đăng ký: VN-14670-12
Sancoba

Sancoba
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Santen Pharmaceutical Co., Ltd.- Nhà máy Noto - NHẬT BẢN
Số Đăng ký: VN-19342-15
Restasis

Restasis
Dạng thuốc: Hỗn dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Allergan Sale, LLC - MỸ
Số Đăng ký: VN-21663-19
Xalatan

Xalatan - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Pfizer Manufacturing Belgium NV - BỈ
Số Đăng ký: VN1-066-08
Pred Forte

Pred Forte
Dạng thuốc: Hỗn dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Allergan Pharm (Ireland)., Ltd - AI LEN
Số Đăng ký: VN-14893-12
Alopatan

Alopatan - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Cooper S.A. Pharmaceuticals - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-21761-19
Pataday

Pataday
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Alcon Laboratories, Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-13472-11
Virupos

Virupos
Dạng thuốc: Thuốc mỡ tra mắt
Sản xuất: Ursapharm Arzneimittel GmbH & Co.KG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-18285-14
Cindya

Cindya - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch xịt mũi
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31676-19
Clorhexidin gluconat 0,12% Sagopha

Clorhexidin gluconat 0,12% Sagopha - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn (SAGOPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32375-19
Eyehep

Eyehep - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
Sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31538-19
Eyetobrin 0,3%

Eyetobrin 0,3% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Cooper S.A. Pharmaceuticals - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-21787-19
Izba

Izba - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Số Đăng ký: VN-21924-19
Maxitrol

Maxitrol - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Thuốc mỡ tra mắt
Sản xuất: S.A Alcon Couvreur N.V - BỈ
Số Đăng ký: VN-21925-19
Naphacon

Naphacon - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mũi
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31622-19
Natri clorid 0,9%

Natri clorid 0,9% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt, mũi
Sản xuất: Công ty TNHH Sun Garden Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32456-19
Nazoster 0,05% Nasal Spray

Nazoster 0,05% Nasal Spray - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Hỗn dịch xịt mũi
Sản xuất: Santa Farma Ilac Sanayii A.S. - THỔ NHĨ KỲ
Số Đăng ký: VN-21704-19
Povidon iod 1%

Povidon iod 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch súc miệng và súc họng
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32018-19
Trang 1 /75
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn