Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ

Đã cập nhật: 448 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Myotab tab

Myotab tab
Dạng thuốc: Viên nén bao đường-50mg
Sản xuất: Asia Pharma. Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-2875-07
Hawon ERIXON

Hawon ERIXON
Dạng thuốc: Viên nén bao đường-50mg
Sản xuất: Hawon Pharm Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-2350-06
Myderison

Myderison
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Meditop Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-5517-10
Spciafil

Spciafil
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Dược Phẩm ShinPoong Daewoo Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21082-14
Apirison 50

Apirison 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Apimed - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32753-19
Baclopain 10

Baclopain 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33050-19
Bourabia-4

Bourabia-4 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32808-19
Bourabia-8

Bourabia-8 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32809-19
Difentab

Difentab - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty TNHH US Pharma USA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33028-19
Myotab tab

Myotab tab - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Aju Pharm. Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22132-19
Neostigmine-hameln

Neostigmine-hameln - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Siegfried HameIn GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-22085-19
Ryzonal

Ryzonal
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27451-17
Aticolcide Inj

Aticolcide Inj - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31596-19
Atranir

Atranir - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch pha tiêm
Sản xuất: Aculife Healthcare Private Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21656-19
Baclofus

Baclofus - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31756-19
Baclopain 20

Baclopain 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty liên doanh Meyer-BPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32319-19
Carbamol-BFS

Carbamol-BFS - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31615-19
Decozaxtyl fort

Decozaxtyl fort - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32589-19
Detracyl 250

Detracyl 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31625-19
Detracyl 500

Detracyl 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31626-19
Trang 1 /23
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn