Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ

Đã cập nhật: 469 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Luckminesin

Luckminesin
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH US Pharma USA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-17896-12
Myopain 50

Myopain 50
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20085-13
Myopain 150

Myopain 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20084-13
Esmeron

Esmeron
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm tĩnh mạch
Sản xuất: N.V Organon
Số Đăng ký: VN-7942-03
Synadine - 2mg

Synadine - 2mg
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-11350-10
Myocur Forte

Myocur Forte
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26995-17
Patest 500

Patest 500
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27569-17
Tanaldecoltyl

Tanaldecoltyl
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Công ty TNHH SX-TM Dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22708-15
Koruan

Koruan
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Yoo Young Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5397-10
Virnagza

Virnagza
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23321-15
Mitalis 20

Mitalis 20
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Sao Kim - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23002-15
Pycalis 5

Pycalis 5
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24446-16
Pycalis 10

Pycalis 10
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23848-15
Pycalis 20

Pycalis 20
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23849-15
Tadalextra 20

Tadalextra 20
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31226-18
Usnesin 500

Usnesin 500
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH US Pharma USA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21600-14
Bamifen

Bamifen - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Remedica., Ltd - CH SÍP
Số Đăng ký: VN-22356-19
D-Cotylexsyl

D-Cotylexsyl - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33959-19
EPEMAN Tab

EPEMAN Tab - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: KMS Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22348-19
Methocarbamol 1g/10ml

Methocarbamol 1g/10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33495-19
Trang 1 /24
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn