Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Huyết thanh và Globulin miễn dịch

Đã cập nhật: 27 loại
Trang:  
1 - 2
« · »
Neutromax

Neutromax - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-300mcg/ml
Sản xuất: Bio Sidus S.A - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-4316-07
Neutromax

Neutromax - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Bio Sidus S.A - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: QLSP-0804-14
Neupogen

Neupogen - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: F. Hoffmanm-La Roche Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6145-08
Human Albumin 20% Immuno

Human Albumin 20% Immuno - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền-20%
Sản xuất: Baxter AG - ÁO
Số Đăng ký: VN-2599-07
Human Albumin 25% Immuno

Human Albumin 25% Immuno - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền-25%
Sản xuất: Baxter AG - ÁO
Số Đăng ký: VN-2600-07
Neutrofil 30

Neutrofil 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-30MU
Sản xuất: Instituto Biologico Contemporaneo S.A - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-3551-07
Neutrofil 48

Neutrofil 48 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-48MU
Sản xuất: Instituto Biologico Contemporaneo S.A - ÁC HEN TI NA
Số Đăng ký: VN-3552-07
Albumin 20%gCC

Albumin 20%gCC - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Green Cross Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-10179-05
DS Albumin 20% Inj

DS Albumin 20% Inj - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Thuốc tiêm-20g/100ml
Sản xuất: Dong Shin Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1618-06
Human Albumin

Human Albumin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Thuốc tiêm-200g/l
Sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-0663-06
Human Albumin 20 % Biotest low salt content

Human Albumin 20 % Biotest low salt content - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm tĩnh mạch
Sản xuất: Biotest Pharma GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6803-02
Human Albumin 5% Biotest Isotonic

Human Albumin 5% Biotest Isotonic - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm tĩnh mạch
Sản xuất: Biotest Pharma GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6804-02
Broncho-Vaxom Adults

Broncho-Vaxom Adults
Dạng thuốc: Viên nang-7mg
Sản xuất: OM Pharma - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-2315-06
Kalcogen

Kalcogen - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Shandong Kexing Bioproducts Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: QLSP-876-15
Zadaxin

Zadaxin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Patheon Italia. SPA - Ý
Số Đăng ký: VN-8053-09
Zadaxin

Zadaxin
Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
Sản xuất: Patheon Italia. SPA - Ý
Số Đăng ký: VN-10075-10
Human Albumin Octapharma 20%

Human Albumin Octapharma 20% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Octapharma Pharmazeutika Productions G.m.b.H - ÁO
Số Đăng ký: VN-15027-12
Human Albumin 20% Behring, muối thấp

Human Albumin 20% Behring, muối thấp - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: CSL Behring GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8315-09
Leucostim 300mcg

Leucostim 300mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Dong-A Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7122-08
Human Albumin

Human Albumin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dịch truyền 20%
Sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-5126-07
Trang 1 /2
 
1 - 2
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn