Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Hocmon, Nội tiết tố

Đã cập nhật: 2515 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Miprotone-F

Miprotone-F
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25002-16
Gliclada 60mg modified - release tablets

Gliclada 60mg modified - release tablets
Dạng thuốc: Viên nén giải phóng kéo dài
Sản xuất: KRKA, D.D., . Novo Mesto - XLÔ VEN NI A
Số Đăng ký: VN-21712-19
Daygra 50

Daygra 50
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm GLOMED - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-10188-10
Gomes

Gomes
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-4989-08
Postcare gel

Postcare gel
Dạng thuốc: Gel bôi ngoài da
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27215-17
Postcare 100

Postcare 100
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24359-16
Postcare 200

Postcare 200
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24360-16
Janumet 50mg/1000mg

Janumet 50mg/1000mg
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Patheon Puerto Rico,Inc. - PUERTO RICO
Số Đăng ký: VN-17101-13
Janumet 50mg/500mg

Janumet 50mg/500mg
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Patheon Puerto Rico,Inc. - PUERTO RICO
Số Đăng ký: VN-17102-13
CoAmaryl

CoAmaryl
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Handok Pharmaceuticals Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7825-09
Glucovance 500mg/5mg

Glucovance 500mg/5mg
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20023-16
Diamicron MR

Diamicron MR
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích có kiểm soát
Sản xuất: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20549-17
Diamicron MR 60mg

Diamicron MR 60mg
Dạng thuốc: Viên nén giải phóng kéo dài
Sản xuất: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-13764-11
Diamicron 80mg

Diamicron 80mg
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-15520-12
Vingoric 100

Vingoric 100
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Cian Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22240-19
Vingoric 50

Vingoric 50
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Cian Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22241-19
Gregory-4

Gregory-4
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (DAVIPHARM) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20524-14
Crinone

Crinone
Dạng thuốc: Gel dùng đường âm đạo
Sản xuất: Fleet Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-18937-15
Lothisil

Lothisil
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Young IL Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-11252-10
Cyclo-Progynova

Cyclo-Progynova
Dạng thuốc: Viên nén bao đường
Sản xuất: Bayer Weimar GmbH und Co. KG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21681-19
Trang 1 /126
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn