Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Hocmon, Nội tiết tố

Đã cập nhật: 2481 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Esmya

Esmya
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Số Đăng ký: VN2-610-17
Climen

Climen
Dạng thuốc: Viên nén bao
Sản xuất: Delpharm Lille SAS - PHÁP
Số Đăng ký: VN-21682-19
Metformin boston 850

Metformin boston 850
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26768-17
Fordia

Fordia
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty UNITED PHARMA - Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-10857-10
Fordia

Fordia - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty TNHH United International Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33976-19
Hindgra-100

Hindgra-100 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Axon Drugs Private., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8450-09
Primolut N

Primolut N
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Bayer Weimar GmbH und Co. KG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19016-15
Triamgol

Triamgol
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33299-19
Petogen-Fresenius 150mg

Petogen-Fresenius 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Hỗn dịch tiêm
Sản xuất: Bodene (Pty) Ltd. Trading as Intramed - NAM PHI
Số Đăng ký: VN-6679-08
Utrogestan 200mg

Utrogestan 200mg
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Besins International Belgique S.A - BỈ
Số Đăng ký: VN-7862-09
Perglim M-2

Perglim M-2
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích chậm
Sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20807-17
Xigduo XR

Xigduo XR
Dạng thuốc: Viên nén bao phim phóng thích kéo dài
Sản xuất: AstraZeneca Pharm LP USA - MỸ
Số Đăng ký: VN3-218-19
Xigduo XR

Xigduo XR
Dạng thuốc: Viên nén bao phim phóng thích kéo dài
Sản xuất: AstraZeneca Pharm LP USA - MỸ
Số Đăng ký: VN3-217-19
Xigduo XR

Xigduo XR
Dạng thuốc: Viên nén bao phim phóng thích kéo dài
Sản xuất: AstraZeneca Pharm LP USA - MỸ
Số Đăng ký: VN3-219-19
Xigduo XR

Xigduo XR
Dạng thuốc: Viên nén bao phim phóng thích kéo dài
Sản xuất: AstraZeneca Pharm LP USA - MỸ
Số Đăng ký: VN3-216-19
Pharglucar 50

Pharglucar 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33605-19
Adenafil-100

Adenafil-100 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: ACME Formulation (P) Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22271-19
Albaflo

Albaflo - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Số Đăng ký: VN-22338-19
Azodra 100

Azodra 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Unicure Remedies Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22481-19
Ciel 200

Ciel 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33211-19
Trang 1 /125
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn