Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc lợi tiểu

Đã cập nhật: 127 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Aldactone

Aldactone
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-4548-07
Spifuca

Spifuca - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-17877-12
Acetazolamid 250mg

Acetazolamid 250mg
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VNB-2955-05
Thiazifar

Thiazifar
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-2095-06
Mezathion

Mezathion
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25178-16
Diulactone 25mg

Diulactone 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Searle., Ltd - MỸ
Số Đăng ký: VN-22202-19
Manitol 10%

Manitol 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33008-19
Vodocat 5

Vodocat 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32854-19
Manitol 20%

Manitol 20% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32142-19
Spinolac 25mg

Spinolac 25mg
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26552-17
Vinzix

Vinzix
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29913-18
Vinzix

Vinzix
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (VINPHACO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28154-17
Verospiron 25mg

Verospiron 25mg
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Gedeon Richter Plc. - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-16485-13
Aldactone

Aldactone
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Olic (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-16854-13
Spinolac plus

Spinolac plus - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29490-18
Diurefar

Diurefar - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25151-16
Spinolac fort

Spinolac fort - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29489-18
Agifuros

Agifuros - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27744-17
Domever 25 mg

Domever 25 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký:  VD-24987-16
Entacron 25

Entacron 25 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25261-16
Trang 1 /7
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn