Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc sát khuẩn

Đã cập nhật: 352 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Bidovidine

Bidovidine
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA - Chi nhánh Long An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30915-18
Betadine Gargle and Mouthwash

Betadine Gargle and Mouthwash
Dạng thuốc: Dung dịch súc họng và súc miệng
Sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-20035-16
Betadine Vaginal Douche

Betadine Vaginal Douche
Dạng thuốc: Dung dịch sát trùng âm đạo
Sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-14885-12
Betadine vaginal douche

Betadine vaginal douche - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch sát trùng âm đạo
Sản xuất: Mundipharma Pharm., Ltd
Số Đăng ký: VN-22442-19
Denicol

Denicol - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch rơ miệng
Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn tại Bình Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33133-19
Povidone 10%

Povidone 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32828-19
Povidone Iodine 10%

Povidone Iodine 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Bình Thuận ( PHAPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32971-19
Alcool 70°

Alcool 70° - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Cồn thuốc dùng ngoài
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31793-19
Cồn 70°

Cồn 70° - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32098-19
Cồn BSL

Cồn BSL - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32100-19
Leopovidone gel

Leopovidone gel - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Gel
Sản xuất: Leopard Medical Brand Co., Ltd. - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-21809-19
Povidine 4%

Povidine 4% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31645-19
Povidon iod

Povidon iod - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa Dược Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32126-19
Povidon Iod 10%

Povidon Iod 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31522-19
Povidon iod 10%

Povidon iod 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược Minh Hải - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31543-19
Povidon iod 10%

Povidon iod 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32019-19
Povidon iod 5%

Povidon iod 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Kem bôi da
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32547-19
Povidon Iodin 10%

Povidon Iodin 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Đồng Nai - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31525-19
Povidone Iodine 10%

Povidone Iodine 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty cổ phần hóa - Dược phẩm Mekophar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32151-19
Povidone-API

Povidone-API - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
Sản xuất: Công ty cổ phần dược Apimed - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31502-19
Trang 1 /18
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn