Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc dùng chẩn đoán

Đã cập nhật: 62 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Multihance

Multihance - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Patheon Italia. SPA - Ý
Số Đăng ký: VN3-146-19
Primovist

Primovist
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Bayer Pharma AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21368-18
Dotarem

Dotarem - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Guerbet - PHÁP
Số Đăng ký: VN-3655-07
Telebrix Gastro

Telebrix Gastro - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch dùng đường uống hoặc trực tràng
Sản xuất: Delpharm Tours - PHÁP
Số Đăng ký: VN-21295-18
Multihance

Multihance - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Patheon Italia. SPA - Ý
Số Đăng ký: VN2-200-13
Magnegita

Magnegita - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Joint Stock Company Farmark (JSC Farmak) - U CRAI NA
Số Đăng ký: VN-13567-11
Omnipaque

Omnipaque - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: GE Healthcare Ireland - AI LEN
Số Đăng ký: VN-20357-17
Omnipaque

Omnipaque - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: GE Healthcare Ireland - AI LEN
Số Đăng ký: VN-20358-17
Befind

Befind - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch truyền
Sản xuất: Beijing Beilu Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-14953-12
Dotarem

Dotarem - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Guerbet - PHÁP
Số Đăng ký: VN-15929-12
Omnihexol Inj. 300

Omnihexol Inj. 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Korea United Pharm Inc - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-15947-12
Ultravist 300

Ultravist 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền
Sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14922-12
Ultravist 370

Ultravist 370 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền
Sản xuất: Bayer Schering Pharma AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14923-12
Iopamigita 300mg Iod/ml

Iopamigita 300mg Iod/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm/truyền
Sản xuất: Solupharm GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-13568-11
Iopamigita 300mg Iod/ml

Iopamigita 300mg Iod/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm/truyền
Sản xuất: Solupharm GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-13569-11
Iopamigita 300mg Iod/ml

Iopamigita 300mg Iod/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm/truyền
Sản xuất: Solupharm GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-13570-11
Iopamigita 370mg Iod/ml

Iopamigita 370mg Iod/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm/truyền
Sản xuất: Solupharm GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-13571-11
Iopamigita 370mg Iod/ml

Iopamigita 370mg Iod/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm/truyền
Sản xuất: Solupharm GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-13572-11
Ultraray

Ultraray - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Unique Pharmaceuticals Laboratories (A Div. of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.) - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13594-11
Urografin 76%

Urografin 76% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Berlimed S.A - TÂY BAN NHA
Số Đăng ký: VN-11691-11
Trang 1 /4
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn