Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc tim mạch

Đã cập nhật: 4387 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Dozidine MR 35mg

Dozidine MR 35mg
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22629-15
Dozidine 20mg

Dozidine 20mg
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-14847-11
Clopistad 75mg

Clopistad 75mg
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty liên doanh TNHH Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-0720-06
Ldnil 20

Ldnil 20
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: MSN Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21071-18
Tenocar 50

Tenocar 50
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23232-15
Kavasdin 5

Kavasdin 5
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20761-14
Atasart

Atasart
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21857-19
Trimpol MR

Trimpol MR
Dạng thuốc: Viên nén giải phóng chậm
Sản xuất: Polfarmex S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-19729-16
Nadecin 10mg

Nadecin 10mg
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: S.C. Arena Group S.A. - RU MA NI
Số Đăng ký: VN-17014-13
Hypravas 20

Hypravas 20
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty CP dược phẩm Me Di Sun - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23585-15
Captagim

Captagim - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-10069-10
SaViProlol 2,5

SaViProlol 2,5
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24276-16
Tenocar 100

Tenocar 100
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23231-15
Xarelto

Xarelto
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Bayer Pharma AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21680-19
Cozaar 50mg

Cozaar 50mg
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Merck Sharp & Dohme., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-19256-15
Aplorar HCTZ 150/12.5

Aplorar HCTZ 150/12.5 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Glomed - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32585-19
Cordarone

Cordarone
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Sanofi Winthrop Industrie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-16722-13
Agivastar 40

Agivastar 40
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25608-16
Kardak 20

Kardak 20
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Aurobindo Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16950-13
Cozaar 50mg

Cozaar 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Merck Sharp & Dohme., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-20570-17
Trang 1 /220
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn