Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc tim mạch

Đã cập nhật: 4504 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Bifril

Bifril - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.I
Số Đăng ký: VN3-209-19
Bisocar 5

Bisocar 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Rusan Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22223-19
Alembic Irbatal - H 300

Alembic Irbatal - H 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Dược Phẩm Y-Med - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22213-19
Alembic Irbatal - H 150

Alembic Irbatal - H 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH Dược Phẩm Y-Med - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22212-19
Exforge

Exforge
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Novartis Farmaceutica S.A - TÂY BAN NHA
Số Đăng ký: VN-16342-13
Misenbo 125

Misenbo 125
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-21542-14
Ridlor

Ridlor
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Pharmathen S.A - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-17748-14
Cilzec Plus

Cilzec Plus
Dạng thuốc: Viên nén không bao
Sản xuất: MSN Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14263-11
Cilzec 20

Cilzec 20
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: MSN Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-11961-11
Diopolol 2.5

Diopolol 2.5
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Chanelle Medical - AI LEN
Số Đăng ký: VN-19499-15
Diopolol 10

Diopolol 10
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Chanelle Medical - AI LEN
Số Đăng ký: VN-19498-15
Colestrim

Colestrim
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-14260-11
Nebilet

Nebilet
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Berlin Chemie AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-9949-10
Ticonet

Ticonet
Dạng thuốc: viên nang mềm
Sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-14057-11
Tormeg-10

Tormeg-10
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Pharmathen S.A - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-18558-14
Tormeg-20

Tormeg-20
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Pharmathen S.A - HY LẠP
Số Đăng ký: VN-18783-15
Ramipril GP

Ramipril GP
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Farmalabor-Produtos Farmacêuticos, S.A - BỒ ĐÀO NHA
Số Đăng ký: VN-20202-16
Pitaterol tablet

Pitaterol tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Medica Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-20483-17
Ramizes 5

Ramizes 5
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Farmak JSC - U CRAI NA
Số Đăng ký: VN-17355-13
Pradaxa

Pradaxa
Dạng thuốc: Viên nang cứng
Sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-16443-13
Trang 1 /226
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn