Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử

Đã cập nhật: 28 loại
Trang:  
1 - 2
« · »
Flexbumin 20%

Flexbumin 20%
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Baxalta US Inc. - MỸ
Số Đăng ký: QLSP-0750-13
Albunorm 20%

Albunorm 20%
Dạng thuốc: Dung dịch truyền
Sản xuất: Octapharma Pharmazeutika Productions G.m.b.H - ÁO
Số Đăng ký: 8861/QLD-KD
Human Albumin 200g/l Baxter

Human Albumin 200g/l Baxter - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền 20%
Sản xuất: Baxter AG - ÁO
Số Đăng ký: VN-5209-09
Human Albumin 20% Biotest

Human Albumin 20% Biotest - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Biotest Pharma GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-5386-08
Human Albumin 250g/l Baxter

Human Albumin 250g/l Baxter - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền 25%
Sản xuất: Baxter AG - ÁO
Số Đăng ký: VN-5210-08
Vabiotech-Albumin 20%

Vabiotech-Albumin 20% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm 20%
Sản xuất: Green Cross Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5456-08
Cealb

Cealb - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền-20%
Sản xuất: Stichting Sanquin Bloedvoorziening - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-2735-07
Albutein

Albutein - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Alpha Therapeutic Corp - MỸ
Số Đăng ký: VN-5356-01
Albutein

Albutein - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch-25%
Sản xuất: Grifols Biologicals Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-1815-06
Albutein

Albutein - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Grifols Biologicals Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-16274-13
Bicea-Q Injection

Bicea-Q Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Kwang Dong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-10342-10
DHLLD Injection

DHLLD Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Bột pha tiêm
Sản xuất: Dae Han New Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-11146-10
Hyaluronidase for Injection

Hyaluronidase for Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Bột pha tiêm-150UI
Sản xuất: Shanghai No, 1 Biochemical and Pharmaceutical Company - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-4238-07
Hyaluronidase for Injection

Hyaluronidase for Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Bột pha tiêm-1500UI
Sản xuất: Shanghai No, 1 Biochemical and Pharmaceutical Company - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-4239-07
Polyglukin

Polyglukin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền-24g/400ml
Sản xuất: JSC Kraspharma - NGA
Số Đăng ký: VN-2738-07
Rheopolyglukin

Rheopolyglukin - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền-40g/400ml
Sản xuất: JSC Kraspharma - NGA
Số Đăng ký: VN-2739-07
Biseko

Biseko - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền-50g/l
Sản xuất: Biotest Pharma GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-0802-06
Dextran 70

Dextran 70 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền-30g/500ml
Sản xuất: Changchun Global Trust Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-0039-06
Dilu Tab

Dilu Tab - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Nguyên liệu
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VNA-4658-01
Infukoll HES

Infukoll HES - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Serum-Werk Bernburg A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-5720-01
Trang 1 /2
 
1 - 2
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn