Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc tác dụng đối với máu

Đã cập nhật: 554 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Ferlatum

Ferlatum
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Italfarmaco S.A - TÂY BAN NHA
Số Đăng ký: VN-22219-19
Pms-Rolivit

Pms-Rolivit
Dạng thuốc: Viên nang mềm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-4758-08
Bacom-BFS

Bacom-BFS - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33151-19
Arixtra

Arixtra - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Bơm tiêm đóng sẵn
Sản xuất: Aspen Notre Dame de Bondeville - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22281-19
Citakey Tablets 50mg

Citakey Tablets 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Standard Chem & Pharm Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-22474-19
Defothal Tablets 125mg

Defothal Tablets 125mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22475-19
Defothal Tablets 500mg

Defothal Tablets 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22476-19
Exopan

Exopan - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33715-19
Fonda-BFS

Fonda-BFS - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33424-19
Kalibt Granule

Kalibt Granule - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Cốm pha hỗn dịch uống
Sản xuất: Nexpharm Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22487-19
Molantel 50

Molantel 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần dược VTYT Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33716-19
SaVi Cilostazol 100

SaVi Cilostazol 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33530-19
Texiban 100

Texiban 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Farmak JSC - U CRAI NA
Số Đăng ký: VN-22343-19
Texiban 50

Texiban 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Farmak JSC - U CRAI NA
Số Đăng ký: VN-22337-19
Polyhema

Polyhema - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch uống
Sản xuất: Công ty Dược thiết bị Y tế Hà Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32994-19
Razugrel 5

Razugrel 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLĐB-788-19
Hezoy

Hezoy
Dạng thuốc: Viên nén nhai
Sản xuất: M/s Bio Labs (Pvt) Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-16675-13
Adrenoxyl

Adrenoxyl - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Sanofi Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32205-19
Crybotas 50

Crybotas 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31569-19
Cyclonamine 12,5%

Cyclonamine 12,5% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-21709-19
Trang 1 /28
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn