Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc chống Parkinson

Đã cập nhật: 55 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Trihexyphenidyl 2mg

Trihexyphenidyl 2mg
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VNB-2046-04
Madopar

Madopar
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-8127-04
Madopar

Madopar
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Roche S.P.A - Ý
Số Đăng ký: VN-16259-13
Sifrol

Sifrol
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích chậm
Sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-22298-19
Sifrol

Sifrol
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20132-16
Masopen 100/10

Masopen 100/10 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty TNHH Ha san - Dermapharm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33908-19
Sifrol

Sifrol - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén phóng thích chậm
Sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21684-19
Stalevo 150/37,5/200

Stalevo 150/37,5/200
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Orion Corporation - PHẦN LAN
Số Đăng ký: VN-7778-09
Syndopa 275

Syndopa 275
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10356-05
Syndopa 275

Syndopa 275
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13392-11
Danapha-Trihex 2

Danapha-Trihex 2
Dạng thuốc: Hộp 5 vỉ x 20 viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược DANAPHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-14177-11
Trihexyphenidyl

Trihexyphenidyl
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25153-16
Trihexyphenidyl

Trihexyphenidyl - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30410-18
Stalevo 150/37,5/200

Stalevo 150/37,5/200
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Orion Corporation - PHẦN LAN
Số Đăng ký: VN-18401-14
Stalevo 100/25/200

Stalevo 100/25/200 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén bao phim
Sản xuất: Orion Corporation - PHẦN LAN
Số Đăng ký: VN-18400-14
Madopar HBS

Madopar HBS - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nang
Sản xuất: Roche S.P.A - Ý
Số Đăng ký: VN-14669-12
Sifstad 0,18

Sifstad 0,18 - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27532-17
Sifrol

Sifrol - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-14928-12
Succinimide Pharbiol

Succinimide Pharbiol - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Thuốc bột uống-3g
Sản xuất: S.E.R.P
Số Đăng ký: VN-1030-06
Apo-Trihex 2mg

Apo-Trihex 2mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Viên nén
Sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-20709-17
Trang 1 /3
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn