Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc gây tê, mê

Đã cập nhật: 232 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Bucain spinal

Bucain spinal - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: PT Bernofarm - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-21939-19
Ephedrine Aguetant 30mg/10ml

Ephedrine Aguetant 30mg/10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-21892-19
Escain

Escain - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm tủy sống
Sản xuất: PT Ferron Par Pharm - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-21994-19
Tetracain 0,5%

Tetracain 0,5% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31558-19
Levonor

Levonor
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Số Đăng ký: VN-20117-16
Ephedrine Aguetant 30mg/10ml

Ephedrine Aguetant 30mg/10ml
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20793-17
Diprivan

Diprivan
Dạng thuốc: Nhũ tương tiêm/truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Corden Pharma S.P.A - Ý
Số Đăng ký: VN-17251-13
Diprivan

Diprivan - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Nhũ tương dùng tiêm hoặc truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Astrazeneca S.P.A - Ý
Số Đăng ký: VN-6897-08
Chirocaine

Chirocaine - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Nycomed Pharm A.S - NA UY
Số Đăng ký: VN-12138-11
Chirocaine

Chirocaine - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Nycomed Pharm A.S - NA UY
Số Đăng ký: VN-12137-11
Diprivan

Diprivan - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Nhũ tương tiêm hoặc truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Corden Pharma S.P.A - Ý
Số Đăng ký: VN-15720-12
Puvivid

Puvivid - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.R.L - Ý
Số Đăng ký: VN-19847-16
Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm tủy sống
Sản xuất: Delpharm Tours - PHÁP
Số Đăng ký: VN-18612-15
Xylocaine Jelly

Xylocaine Jelly - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Gel
Sản xuất: Recipharm Karlskoga AB - THỤY ĐIỂN
Số Đăng ký: VN-10739-10
Xylocaine Jelly

Xylocaine Jelly - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Gel
Sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Số Đăng ký: VN-6463-02
Xylocaine Jelly

Xylocaine Jelly - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Gel
Sản xuất: Cenexi SAS - PHÁP
Số Đăng ký: VN-19788-16
Cainbus

Cainbus - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha tại Bình Dương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29877-18
Levobupi-BFS 25mg

Levobupi-BFS 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm ngoài màng cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29708-18
Levobupi-BFS 50 mg

Levobupi-BFS 50 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm ngoài màng cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28877-18
Antinat

Antinat - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27795-17
Trang 1 /12
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn