Tên thuốc Thành phần Chỉ định Công ty sản xuất Số đăng ký

Thuốc gây tê, mê

Đã cập nhật: 265 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« · »
Levobupi-BFS 75mg

Levobupi-BFS 75mg - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm ngoài màng cứng
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30907-18
Xylocaine Jelly

Xylocaine Jelly
Dạng thuốc: Gel
Sản xuất: AstraZeneca A.B - THỤY ĐIỂN
Số Đăng ký: VN-6463-02
Bupivacain Kabi 20mg/4ml

Bupivacain Kabi 20mg/4ml - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33731-19
Etomidate-Lipuro

Etomidate-Lipuro - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Nhũ dịch tiêm
Sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-22231-19
Plofed 1%

Plofed 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền
Sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Số Đăng ký: VN-22457-19
Propofol - Lipuro 0.5%

Propofol - Lipuro 0.5% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền
Sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-22232-19
Propofol-Lipuro 1%

Propofol-Lipuro 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Nhũ tương truyền tĩnh mạch
Sản xuất: B.Braun Melsungen AG - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-22233-19
Lidocain hydroclorid 40mg/2ml

Lidocain hydroclorid 40mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32897-19
Lidogel 2%

Lidogel 2% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Gel bôi niêm mạc
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm VCP - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32933-19
Bucain spinal

Bucain spinal - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: PT Bernofarm - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-21939-19
Ephedrine Aguetant 30mg/10ml

Ephedrine Aguetant 30mg/10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-21892-19
Escain

Escain - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm tủy sống
Sản xuất: PT Ferron Par Pharm - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-21994-19
Lidocain hydroclorid 100 mg/5ml

Lidocain hydroclorid 100 mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31934-19
Tetracain 0,5%

Tetracain 0,5% - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
Sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.PHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31558-19
Levonor

Levonor
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Số Đăng ký: VN-20117-16
Ephedrine Aguetant 30mg/10ml

Ephedrine Aguetant 30mg/10ml
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20793-17
Diprivan

Diprivan
Dạng thuốc: Nhũ tương tiêm/truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Corden Pharma S.P.A - Ý
Số Đăng ký: VN-17251-13
Diprivan

Diprivan - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Nhũ tương dùng tiêm hoặc truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Astrazeneca S.P.A - Ý
Số Đăng ký: VN-6897-08
Chirocaine

Chirocaine - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Nycomed Pharm A.S - NA UY
Số Đăng ký: VN-12138-11
Chirocaine

Chirocaine - đang cập nhật ảnh
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
Sản xuất: Nycomed Pharm A.S - NA UY
Số Đăng ký: VN-12137-11
Trang 1 /14
 
1 - 2 - 3
« · »

© Copyright Thuocbietduoc.com.vn