Thuốc

Sức khỏe

Hỏi đáp

Tính BMI

...

BMI trẻ em Gửi câu hỏi DB hữu ích Nghiên cứu Thuốc mới Mỹ phẩm TP CN Nhịp sinh học

Gatifloxacin

  • Các fluoroquinolon thế hệ 3: gatifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin
  • Tôi muốn biết về các fluoroquinolon thế hệ 3: gatifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin

    © Copyright Thuocbietduoc.com.vn