Thuốc

Sức khỏe

Hỏi đáp

Tính BMI

...

BMI trẻ em Gửi câu hỏi DB hữu ích Nghiên cứu Thuốc mới Mỹ phẩm TP CN Nhịp sinh học

các fluoroquinolon thế hệ 3

  • Các fluoroquinolon thế hệ 3: gatifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin
  • Tôi muốn biết về các fluoroquinolon thế hệ 3: gatifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin

    © Copyright Thuocbietduoc.com.vn