CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HALI VIỆT NAM

Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 7 loại
9-Feb

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Hali Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 893100246623

Ornithin 3000

Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: hộp 14 gói, hộp 20 gói x 5g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Hali Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-35756-22

Bổ gan HL

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên, Hộp 1 chai x 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Hali Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-35159-21

Halicare 30

Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 3g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH MTV 120 Armephaco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Hali Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-34842-20

Xoang HL

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 1 chai x 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Hali Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-35160-21

Hoạt huyết dưỡng não HL

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên; Hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Hali Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33780-19

Kim tiền thảo HL

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên; Hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Hali Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33781-19

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
Prenatal - Vitamin bà bầu