OCEANIC
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 15 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 15 loại
OILLAN INTIMA MAMA GYNECOLOGIC INTIMATE HYGIENE EMULSION

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: OCEANIC - BA LAN
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

OILLAN MAMA ACTIVELY FIRMING BODY LOTION

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: OCEANIC - BA LAN
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

OILLAN MAMA MULTI-ACTIVE STRETCH MARK PREVENTING BODY BALM

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: OCEANIC - BA LAN
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

OILLAN INTIMA HELP THERAPEUTIC INTIMATE HYGIENE EMULSION

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: OCEANIC - BA LAN
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 35852/17/CBMP-QLD

OILLAN INTIMA COMFORT HYPOALLERGENIC INTIMATE HYGIENE LOTION

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: OCEANIC - BA LAN
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 35870/17/CBMP-QLD

Oillan intima baby – Ultra Delicate Intimate Hygiene Lotion

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: OCEANIC - BA LAN
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 35858/17/CBMP-QLD

OILLAN BABY FACE AND BODY CREAM

Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 75ml
Nhà sản xuất: OCEANIC - BA LAN
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

OILLAN BABY NAPPY RASH

Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 40ml
Nhà sản xuất: OCEANIC - BA LAN
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

OILLAN BABY CRADLE CAP CREAM

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: OCEANIC - BA LAN
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

OILLAN BABY MOISTURIZING SHAMPOO

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: OCEANIC - BA LAN
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

AQUASELIN SENSITIVE WOMEN

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: OCEANIC - BA LAN
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

Oillan Mama Stretch Marks Reducing Concentrate

Dạng bào chế: Gel bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 40ml
Nhà sản xuất: OCEANIC - BA LAN
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 015/XNQCMP-YTHN

Oillan Mama Breast Skin Care Gel

Dạng bào chế: Gel bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 125ml
Nhà sản xuất:
Nhà đăng ký: OCEANIC - BA LAN
Nhà phân phối: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 015/XNQCMP-YTHN

Lăn nách cho nữ - AQUASELIN INTENSIVE WOMEN

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: OCEANIC - BA LAN
Nhà đăng ký: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia - VIỆT NAM
Nhà phân phối: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia - VIỆT NAM
Số Đăng ký: aquaselin-intensive-women

Lăn nách cho nam- AQUASELIN EXTREME FOR MEN

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: OCEANIC - BA LAN
Nhà đăng ký: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia - VIỆT NAM
Nhà phân phối: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vinh Gia - VIỆT NAM
Số Đăng ký:

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn