CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM - DƯỢC LIỆU TIỀN GIANG CALAPHARCO
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 32 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 32 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Gynocare 0,2%

Dạng bào chế: Gel rửa phụ khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20g, Hộp 1 tuýp 50g gel rửa phụ khoa
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: V219-H12-05

A cin 250

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chemech Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7303-03

Alerday 60

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Zifam (India) Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7621-03

Allerday

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Zifam (India) Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7080-02

Aluminum phosphat gel 10%

Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100g, Hộp 20 gói x 20g hỗn dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VNA-3231-00

Becnau 100mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 30 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VNA-4706-02

Calatuss

Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: V751-H12-05

Cefal 250

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chemech Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7076-02

Cipchem

Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Chemech Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7077-02

Coctical

Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 8g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0234-02

Dinac

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống
Nhà sản xuất: Chemech Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7078-02

Gynocal

Dạng bào chế: Dung dịch rửa phụ khoa
Quy cách đóng gói: chai 90ml, chai 200ml dung dịch rửa phụ khoa
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VNS-0044-02

Litamol 400

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Litaka Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7305-03

Panzo

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Zifam (India) Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7081-02

Paracetamol 325mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: V5-H12-05

Pyraxel 500

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Litaka Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7304-03

R Fin 150

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Litaka Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7531-03

R Fin 300

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Litaka Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7532-03

Rapidal 600

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Litaka Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-7306-03

Sorbitol 5g

Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 25 gói x 5g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Tiền Giang Calapharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0026-02

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
Formula for Men