CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 425 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 425 loại
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Rhinex 0,05%

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi và xịt mũi
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-23085-15

Dianvita Extra

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33624-19

Prednison

Dạng bào chế: Viên nén bao phim (màu xanh)
Quy cách đóng gói: Chai 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33625-19

Prednison

Dạng bào chế: Viên nén bao phim (màu hồng)
Quy cách đóng gói: Chai 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33626-19

Prednison

Dạng bào chế: Viên nén bao phim (màu cam)
Quy cách đóng gói: Chai 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33627-19

Tetracyclin 500 mg

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33628-19

Nalibigra 500

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-18779-13

Uphacefdi

Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 2,5 gam
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-20483-14

Podoxime 200

Dạng bào chế: TCCS
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-23724-15

Uphaxime 200 mg

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-22551-15

Tercodin

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-5169-08

RheumaTin

Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai x 40, 100 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 1292/2019/ĐKSP

Cezirnate 500mg

Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-12984-10

Cloramphenicol 250 mg

Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 12 viên; Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-31998-19

Cezirnate 250 mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-20881-14

Acetylcystein 200mg

Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói thuốc cốm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-1622-06

Nofovir

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-429-14

Egofovir

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-428-14

Primocef 250

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-11758-10

Primocef 500

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW25 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-11759-10

Trang 1 /22
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
Formula for Men