FERRING GMBH
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 12 loại
Tractocile

Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Ferring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Ferring Private Ltd. - XING GA PO
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-22144-19

Tractocile

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 0,9ml
Nhà sản xuất: Ferring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-11874-11

Tractocile

Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Ferring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-11875-11

Glypressin

Dạng bào chế: Bột đông khô để pha tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Ferring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-19154-15

Duratocin

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Ferring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-19945-16

Choragon 5000

Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 ống bột + 3 ống dung môi 1ml
Nhà sản xuất: Ferring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-11031-10

Gonapeptyl

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm dưới da
Quy cách đóng gói: Hộp 7 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Ferring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-10245-10

Glypressin (Đóng gói: Ferring International Center S.A., Switzerland)

Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột đông khô + 1 ống dung môi 5ml
Nhà sản xuất: Ferring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-8691-09

Bravelle (Đóng gói: Ferring International Center S.A., Switzerland)

Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ bột và 5 ống dung môi; Hộp 10 lọ bột và 10 ống dung môi
Nhà sản xuất: Ferring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6648-08

Menopur

Dạng bào chế: Bột pha tiêm - 75IU FSH và 75IU LH/lọ
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ bột + 5 ống dung mội 1ml, Hộp 10 lọ bột + 10 ống dung môi 1ml
Nhà sản xuất: Ferring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6135-08

Menogon

Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống, 10 ống + 5 ống, 10 ống dung môi
Nhà sản xuất: Ferring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-3611-07

Menogon

Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm bắp hoặc tiêm dưới da-75 I.
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống bột + 5 ống dung môi; Hộp 10 ống bột + 10 ống dung môi
Nhà sản xuất: Ferring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-4404-07

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC