FERRING AB
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 8 loại
Minirin (Nhà SX theo hợp đồng: Catalent - UK)

Dạng bào chế: Viên đông khô dạng uống
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ 10 viên; Hộp 10 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Ferring AB - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-8692-09

Minirin (Nhà SX theo hợp đồng: Catalent - UK)

Dạng bào chế: Viên đông khô dạng uống
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ 10 viên; Hộp 10 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Ferring AB - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: Ferring Pharmaceuticals Ltd. - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-8693-09

Minirin

Dạng bào chế: Viên nén Desmopressin 0,1mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 15 viên, 30 viên
Nhà sản xuất: Ferring AB - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5511-08

Minirin

Dạng bào chế: Viên nén Desmopressin 0,2mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 15 viên, 30 viên
Nhà sản xuất: Ferring AB - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5510-08

Tractocile

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch Atosiban 7,5mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 0,9ml
Nhà sản xuất: Ferring AB - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5513-08

Tractocile

Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để truyền tĩnh mạch Atosiban 7,5
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Ferring AB - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5512-08

Minirin

Dạng bào chế: Viên nén-0,2mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 15 viên, 30 viên
Nhà sản xuất: Ferring AB - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-0318-06

Minirin

Dạng bào chế: Viên nén-0,1mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30 viên
Nhà sản xuất: Ferring AB - THỤY ĐIỂN
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-0319-06

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC