ESKAYEF BANGLADESH., LTD
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 20 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 20 loại
Xinc Syrup

Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Medfatop - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-21814-19

Metomol Tablet

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17365-13

Zofra ODT 8

Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Medfatop - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-21815-19

Sisrofen Tablet

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Gia Thịnh - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18851-15

Tomydex Film Coated Tablet

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Gia Thịnh - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-19074-15

Eskafolvit Capsule

Dạng bào chế: Viên nang bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 15vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16693-13

Eskafoxim

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tú Uyên - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16224-13

Zalilova

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16692-13

Etorix 60

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Sơn (Nasopharma) - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-11779-11

Nimodi

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Sơn (Nasopharma) - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-11780-11

Noclog

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Sơn (Nasopharma) - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-11781-11

Dapanutrimin

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Chai nhựa chứa 15 viên nén
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5339-08

Zalilova 200

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-5340-08

Celtalex

Dạng bào chế: Viên nén bao phim-5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tú Uyên - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-4286-07

Chelcydo

Dạng bào chế: Viên nén-5mg Amlodipine
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tú Uyên - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-3538-07

Eskafolvit

Dạng bào chế: Viên nang phóng thích theo thời gian
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-3900-07

Eskafoxim

Dạng bào chế: Viên nang-100mg Cefpodoxime
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tú Uyên - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-3539-07

Gutasmo Tablet

Dạng bào chế: Viên nén-2mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tú Uyên - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-3540-07

Gutinac Tablet

Dạng bào chế: Viên nén bao phim-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tú Uyên - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-3541-07

Metomol Tablet

Dạng bào chế: Viên nén 5mg Flunarizine
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-4814-07

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC