DR. GERHARD MANN CHEM-PHARM, FABRIK GMBH
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 6 loại
Ocuvite Lutein

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 8 viên, hộp 3 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Dr. Gerhard Mann Chem-Pharm, fabrik GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký:

Ocuvite Lutein

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 8 viên; hộp 3 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Dr. Gerhard Mann Chem-Pharm, fabrik GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hyphens Marketin & Technical Services Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà phân phối:
Số Đăng ký:

Liposic eye gel

Dạng bào chế: Gel tra mắt-0,2%w/w
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Dr. Gerhard Mann Chem-Pharm, fabrik GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hyphens Marketin & Technical Services Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-3043-07

Liposic

Dạng bào chế: Gel nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Dr. Gerhard Mann Chem-Pharm, fabrik GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hyphens Pharma Pte. Ltd - XING GA PO
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-15471-12

Corneregel

Dạng bào chế: Gel nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Dr. Gerhard Mann Chem-Pharm, fabrik GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hyphens Pharma Pte. Ltd - XING GA PO
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-15470-12

Corneregel

Dạng bào chế: Gel nhỏ mắt-5%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Dr. Gerhard Mann Chem-Pharm, fabrik GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hyphens Marketin & Technical Services Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-3042-07

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn