CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM VIỆT NAM
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 43 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 43 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Extra deep heat

Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 30 gam; hộp 1 tuýp 65 gam; hộp 1 tuýp 100 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-26615-17

Selsun

Dạng bào chế: Hỗn dịch để gội đầu
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml, hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Rohto Laboratories Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17577-13

Remos Anti-Itch

Dạng bào chế: Gel bôi da
Quy cách đóng gói: Tuýp 10g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký:

Remos IB

Dạng bào chế: Gel bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-25054-16

V.Rohto vitamin

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 12 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-21569-14

V.Rohto dryeye

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 13 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-21160-14

Rohto antibacterial

Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10 ml; hộp 1 lọ 13 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-24640-16

V.Rohto for kids

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 13ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-12084-10

V.Rohto Lycée

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 13 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-26016-16

V.Rohto cool

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 12 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-28602-17

V.Rohto cool

Dạng bào chế: Hộp 1 lọ 12ml thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 12ml thuốc nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-14100-11

Acnes Scar Care 12g

Dạng bào chế: Gel bôi da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký:

Oxy 5

Dạng bào chế: Lotion bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x10g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-29583-18

Oxy 10

Dạng bào chế: Lotion bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-28599-17

Rohto cool

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 13 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-28600-17

Rohto Levoflor

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-28601-17

V.Rohlo for kids

Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 13 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-24641-16

Deep heat rub plus

Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 30 gam, 65 gam, 100 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-24034-15

Acnes medical Cream

Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 18 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-21788-14

Deep Relief

Dạng bào chế: Gel bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 30 gam (tuýp aluminum, nắp HDPE); hộp 1 tuýp 30 gam (tuýp laminat, nắp PP)
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-21568-14

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
aquaselin
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC