APOTEX., INC
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 70 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 70 loại
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4
« Trang trước · Trang tiếp»
Residron-150

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Public Company Ltd. - THÁI LAN
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-21903-19

Apolets

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Paradigm Pharmaceuticals Inc. - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20329-17

Apo-Trihex 2mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 500 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nhân Tâm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20709-17

Rovastin 10mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Paradigm Pharmaceuticals Inc. - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20592-17

Rovastin 20mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Paradigm Pharmaceuticals Inc. - MỸ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20593-17

Apo-Allopurinol 300mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6416-08

Apo-Amitriptyline 25mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100viên, 1000viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6417-08

Apo-Chlorax 5/2.5mg

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6418-08

Apo-Chlorpropamide 250mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6419-08

Apo-Dimenhydrinate 50mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6420-08

Apo-Haloperidol 1mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6421-08

Apo-Haloperidol 5mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6422-08

Apo-Indomethacin 25mg

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6423-08

Apo-ISDN 10mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; chai 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6424-08

Apo-ISDN 30mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6425-08

Apo-Methyldopa 250mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6426-08

Apo-Metoprolol-L 100mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6427-08

Apo-Nitrofurantoin 100mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6428-08

Apo-Prednisone 5mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; chai 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6429-08

Apo-Propranolol 40mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; 1000 viên
Nhà sản xuất: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Apotex., Inc - CA NA DA
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-6430-08

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC