CÔNG TY ROUSSEL VIỆT NAM
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 100 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 100 loại
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Rospimecin

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-21045-14

Azissel 250mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33057-19

Azissel 500

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33058-19

Colchicine RVN 0,5 mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33059-19

Colchicine RVN 1 mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33060-19

Magne - B6 RVN

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33061-19

Neutracet 400

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33062-19

Repamax P

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên, 200 viên, 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-19651-13

Repamax ® Extra

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32347-19

Repamax 500

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-23276-15

Glucasel

Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói 2g
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-19167-13

Cilox RVN

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Vỉ 10 viên. Hộp 3 vỉ, 10 vỉ
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32345-19

Desalmux

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32346-19

Claforan 1g

Dạng bào chế: thuốc bột tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ chứa hoạt chất+1 ống dung môi
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0902-01

CILOX RVN

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-16149-11

Coltramyl 4mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 12 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: V1186-H12-05

Diabesel 500mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-9775-09

Dermabion

Dạng bào chế: Kem bôi ngoài da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 g; Hộp 1 lọ 8 g
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-28432-17

Moriamin Forte

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-23274-15

Moriamin Forte

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Roussel Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0143-02

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC