CÔNG TY CP DƯỢC KHOA
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 57 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 57 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
KSol

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối: Công ty CPDP GOLDHEALTH Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 873/2017/ATTP-XNCB

Moxideka

Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-31539-19

Thekatadexan

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt, mũi, tai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 8 ml
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-26708-17

Desloratadine

Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 40ml, 50 ml
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33304-19

Dessubaby

Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml, 60 ml
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33305-19

DK-cetamol 120

Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 40 ml, 60 ml
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33306-19

Dksalt

Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 ml
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33307-19

Dksalt

Dạng bào chế: Dung dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 70 ml
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33308-19

Eskar red

Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15 ml
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-30252-18

Dkasolon

Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 liều xịt
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32495-19

Eyehep

Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-31538-19

Wizosone

Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 90 liều xịt, 120 liều xịt
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32496-19

Aladka 15ml

Dạng bào chế: Thuốc xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-13127-10

Metobra

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-19616-13

PANDEX

Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-19200-13

Osla

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 15 ml dung dịch nhỏ mắt
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-11290-10

Genk

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 30 viên, hộp 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối: Công ty CPDP GOLDHEALTH Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: skd_genk

Alpamylase DK

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: V1035-H12-05

Alpamylase trẻ em

Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: hộp 1chai x 10ml dung dịch uống
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: V1034-H12-05

Nedelin B 15ml

Dạng bào chế: Thuốc xịt mũi
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ x 15ml thuốc xịt mũi
Nhà sản xuất: Công ty CP Dược khoa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: V973-H12-05

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn