BAYSHORE PHARMA
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 5 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 5 loại
Pedia Iron Drops

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ giọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 ml
Nhà sản xuất: BayShore Pharma - MỸ
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 22279/2017/ATTP-XNCB

Zinc Gluconate

Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 ml
Nhà sản xuất: BayShore Pharma - MỸ
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 2337/2018/ATTP-XNCB

Pedia D-Vite Drops

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ giọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 ml
Nhà sản xuất: BayShore Pharma - MỸ
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 32730/2016/ATTP-XNCB

ZinC Gluconate

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ giọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 ml
Nhà sản xuất: BayShore Pharma - MỸ
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký:

Pedia Poly-Vite Drops

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ giọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 ml
Nhà sản xuất: BayShore Pharma - MỸ
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký:

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn