DOTTORPRIMO

Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 7 loại
Scargel Plus

Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1tuyp 30ml
Nhà sản xuất: DottorPrimo - Ý
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 87553/19/CB-MP-QLD

Emergency Oil

Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1tuyp 30ml
Nhà sản xuất: DottorPrimo - Ý
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký:

Emergency 400

Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1tuyp 50ml
Nhà sản xuất: DottorPrimo - Ý
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký:

Medicosh Callucare

Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1tuyp 50ml
Nhà sản xuất: DottorPrimo - Ý
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký:

DottorPrimo Emergency H

Dạng bào chế: Kem bôi trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 1tuyp 25ml
Nhà sản xuất: DottorPrimo - Ý
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 92415/19/CBMP-QLD

Medicosh Varicare Gel

Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuyp 100ml
Nhà sản xuất: DottorPrimo - Ý
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 70900/18/CBMP-QLD

Skin Repair

Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuyp 50ml
Nhà sản xuất: DottorPrimo - Ý
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký:

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
Prenatal - Vitamin bà bầu