CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 88 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 88 loại
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Acocina

Dạng bào chế: Cồn thuốc dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 30 ml; Hộp 1 lọ x 40 ml; Hộp 1 lọ x 80 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-35952-22

Đại tràng hoàn

Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 4g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32663-19

Tô mộc YB

Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 20 gói x 3g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-34307-20

Bổ phế tiêu đờm

Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 125ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: V874-H12-10

Folitat dạ dày

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-29242-18

Cảm cúm-ho Yba

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33656-19

Cảm xuyên hương plus

Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 60 ml; Hộp 1 chai x 100 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33657-19

Giải cảm

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 5 vỉ x 10 viên, hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33195-19

Tam thất bổ máu - YB

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33658-19

Thuốc ho thảo dược

Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 ml + 1 cốc chia liều.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33196-19

Siro ho Hygia

Dạng bào chế: Siro thuốc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-18783-13

Thuốc đau răng K- saurang

Dạng bào chế: Cồn thuốc dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Lọ 8ml, 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-18784-13

Bổ phế tiêu đờm

Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 125 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32038-19

Bổ thận âm

Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 4g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32553-19

Siro cảm xuyên hương

Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x60 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-29245-18

Hương liên Yba

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-29243-18

Enteka-YB

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 2 vỉ x 10 viên; Hộp 1 túi x 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-28158-17

Bổ tỳ Y/B

Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 125ml siro
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VNB-2321-04

Hoàn an thai

Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi x 5g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: V344-H12-10

Cảm xuyên hương

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-29241-18

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
Prenatal - Vitamin bà bầu