ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 1 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 1 loại
Fraxiparine 0.4ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 10 bơm tiêm đóng sẵn x 0,4ml
Nhà sản xuất: Aspen Notre Dame de Bondeville - PHÁP
Nhà đăng ký: Aspen Pharmacare Australia Pty. Ltd. - ÚC
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-21665-19

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC