LABORATOIRES INELDEA
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 3 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 3 loại
Pediakid Vitamin D3

Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Chai 20ml
Nhà sản xuất: Laboratoires Ineldea - PHÁP
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 25629/2015/ATTP-XNCB

Pediakid Appétit - Tonus - Siro

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Laboratoires Ineldea - PHÁP
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 26201/2015/ATTP- XNCB

PediaKid calcium

Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Laboratoires Ineldea - PHÁP
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 5791/2012/YT-CNTC

aquaselin
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC