FRIULCHEM SPA
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 2 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 2 loại
K5® LIPOGEL

Dạng bào chế: Gel
Quy cách đóng gói: Tuýp 40ml
Nhà sản xuất: Friulchem spa - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Lamda - VIỆT NAM
Nhà phân phối: Công ty cổ phần Dược phẩm ST.ANDREWS VIỆT NAM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 59931/18/CBMP-QLD

K5® CRYOLASER

Dạng bào chế: Gel
Quy cách đóng gói: Tuýp 20ml
Nhà sản xuất: Friulchem spa - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH dược phẩm Lamda - VIỆT NAM
Nhà phân phối: Công ty cổ phần Dược phẩm ST.ANDREWS VIỆT NAM - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 59930/18/CBMP – QLD

aquaselin
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC