CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 853 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 853 loại
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Aescinat natri 10 mg

Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ x 10mg; Hộp 10 lọ x 10mg
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty CPDP Imexpharm-Nhà máy công nghệ cao Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 893110055423

Aescinat natri 5 mg

Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ x 5mg; Hộp 10 lọ x 5mg
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty CPDP Imexpharm-Nhà máy công nghệ cao Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 893110055323

Esomeprazole 40mg

Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ; Hộp 5 lọ; Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty CPDP Imexpharm-Nhà máy công nghệ cao Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 893110055723

Imecefzol 250

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 893110055223

Imemoti

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 893110055923

Levofloxacin IMP 750 mg/ 150 mL

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 túi x 1 chai x 150ml; Hộp 10 túi x 1 chai x 150ml
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty CPDP Imexpharm-Nhà máy công nghệ cao Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 893110055523

Mexcold 500

Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-36017-22

Momencef MD 250mg/5ml

Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 6g
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Nhà máy kháng sinh công nghệ cao Vĩnh Lộc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 893110055823

Paracetamol 1 g/ 100 mL

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi x 1 chai x 100ml; Hộp 5 túi x 1 chai x 100ml; Hộp 10 túi x 1 chai x 100ml
Nhà sản xuất: Chi nhánh Công ty CPDP Imexpharm-Nhà máy công nghệ cao Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 893110055623

Acrivastin 8 mg

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 893110146723

Cefazolin 2g

Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 2g; Hộp 10 lọ x 2g
Nhà sản xuất: Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-36135-22

Cefditoren 200 mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên,
Nhà sản xuất: Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 893110145623

Cefditoren 400 mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 893110145723

Cefepime 1 g

Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ x 1g; Hộp 10 Lọ x 1g
Nhà sản xuất: Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 893110145823

Cefepime 2 g

Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ x 2g; Hộp 10 Lọ x 2g
Nhà sản xuất: Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 893110145923

Cefixime 200mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-35939-22

Cefotiam 0,5 g

Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ x 0,5g; Hộp 10 Lọ x 0,5g
Nhà sản xuất: Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 893110146023

Cefotiam 1 g

Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 01 Lọ x 1g; Hộp 10 Lọ x 1g
Nhà sản xuất: Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 893110146123

Cloxacillin IMP 250mg

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 01 túi nhôm x 03 vỉ x 10 viên; Hộp 02 túi nhôm x 05 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Nhà máy kháng sinh công nghệ cao Vĩnh Lộc - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-35940-22

Guaifenesin - Codein

Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 01 túi nhôm x 05 vỉ x 10 viên, Hộp 02 túi nhôm x 4 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-35731-22

Trang 1 /43
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
Prenatal - Vitamin bà bầu