FACTORS GROUP OF NUTRITIONAL COMPANIES
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 3 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 3 loại
Prenatal

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Factors Group of Nutritional Companies - CA NA DA
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 45674/2017/ATTP-XNCB

Heramama

Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Lọ (30 viên)
Nhà sản xuất: Factors Group of Nutritional Companies - CA NA DA
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 1634/2018/ATTP-XNCB

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viamazin

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Factors Group of Nutritional Companies - CA NA DA
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: 10220/2019/ĐKSP

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn