MSD INTERNATIONAL GMBH (PUERTO RICO BRANCH) LLC
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 6 loại
Janumet XR 100mg/1000mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim giải phóng chậm
Quy cách đóng gói: Lọ 14 viên, lọ 28 viên
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Puerto Rico Branch) LLC - PUERTO RICO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20571-17

Janumet XR 50mg/1000mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim giải phóng chậm
Quy cách đóng gói: Lọ 14 viên, lọ 28 viên
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Puerto Rico Branch) LLC - PUERTO RICO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20572-17

Atozet 10mg/10mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Puerto Rico Branch) LLC - PUERTO RICO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-21207-18

Atozet 10mg/20mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Puerto Rico Branch) LLC - PUERTO RICO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-21208-18

Ezetrol

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1, 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Puerto Rico Branch) LLC - PUERTO RICO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-19709-16

Janumet XR 50mg/500mg

Dạng bào chế: Viên nén bao phim giải phóng chậm
Quy cách đóng gói: Lọ 14 viên, lọ 28 viên
Nhà sản xuất: MSD International GmbH (Puerto Rico Branch) LLC - PUERTO RICO
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-20573-17

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC