CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HASAN-DERMAPHARM
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 217 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 217 loại
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
DH-Captohasan 25

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33090-19

Efferhasan 80

Dạng bào chế: Thuốc cốm sủi bọt
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33091-19

Eredys 10

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33098-19

Flutonin 10

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33092-19

Flutonin 20

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33093-19

Halozam

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33099-19

Harotin 30

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33094-19

Loresid gel

Dạng bào chế: Gel
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33100-19

Mibecerex

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33101-19

Misenbo 125

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33102-19

Misenbo 62,5

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33103-19

Xibtosan 90

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-33104-19

Misenbo 62,5

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-21543-14

Blocadip 10

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ x 15 viên; Hộp 04 vỉ x 15 viên; Hộp 08 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32404-19

Blocadip 20

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32405-19

Brocizin 20

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32406-19

Calmibe 500mg/400IU

Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 01 chai x 30 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32390-19

Cruderan 500

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên; hộp 05 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32407-19

Gelactive Fort

Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 10ml; Hộp 20 gói x 10ml; Hộp 30 gói x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32408-19

Hasanbest 500/2.5

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 02 vỉ x 15 viên; Hộp 08 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32391-19

Trang 1 /11
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC