CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC & THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 346 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 346 loại
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Theparmol Extra

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hóa
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32752-19

Fluthepharm 10

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-31460-19

Gentamicin 160mg/2ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống, 20 ống, 50 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32488-19

Hyđan Caps

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 60 viên; Hộp 1 lọ 90 viên
Nhà sản xuất: Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược - Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32489-19

Hyđan Tab

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 lọ 60 viên; Hộp 1 lọ 90 viên
Nhà sản xuất: Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược - Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-32490-19

Thenvagine

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 20 vỉ x 10 viên, hộp 50 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-31461-19

Strychnin sulfat

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-23154-15

Erythromycin 250mg

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 200 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-2539-07

Penstal

Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 24 gói 1,5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: V336-H12-06

Dung dịch DEP

Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: lọ 20 ml dung dịch dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: S431-H12-05

Amoxfap

Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói, hộp 24 gói x 1,5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-29308-18

Pirathepharm

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 10ml, hộp 10 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-29309-18

Thecenamin

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 18 vỉ, hộp 20 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-29310-18

Themox Tabs

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-29311-18

Acetyl Max

Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-23150-15

Asigastrogit

Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-23151-15

Atropin sulfat

Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-22582-15

Bạc hà

Dạng bào chế: Viên ngậm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-22588-15

Bosgaric

Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-23159-15

Cao bách bộ

Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược & thiết bị vật tư Y tế Thanh Hóa - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VD-23160-15

Trang 1 /18
Trang:  
1 - 2 - 3 - 4 - 5
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC