M/S MAXTAR BIO-GENICS
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 6 loại
Acetar-100 Tablet

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-22166-19

LIV-Z Tablets

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-18014-14

Floxcin-200 Tablets

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16827-13

Livran-500 Tablets

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp lớn chứa 10 hộp nhỏ gồm 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16826-13

Omic-20 capsules

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-17193-13

Omeprazole

Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M/s Maxtar Bio-Genics - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Song Khanh - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-15363-12

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC