BIOMENDI, S.A.
Thuocbietduoc home Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 3 loại thuốc
Tìm 
Tìm thấy: 3 loại
Acido Zoledronico G.E.S 4mg/5ml

Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Biomendi, S.A. - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công Ty TNHH Hóa Chất Dược Phẩm Châu Ngọc - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-22117-19

Ciprofloxacino G.E.S. 2mg/ml

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 50 Túi x 100ml
Nhà sản xuất: Biomendi, S.A. - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-16164-13

Levofloxacino G.E.S. 5mg/ml

Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 20 túi PVC 100ml
Nhà sản xuất: Biomendi, S.A. - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ - VIỆT NAM
Nhà phân phối:
Số Đăng ký: VN-15777-12

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn
[X]
KSOl- Phức hệ nano XFGC